Υποτροφίες & Πρακτική

Ενισχύσεις για μεταπτυχιακό από τα «Ελληνικά Πετρέλαια»

Καλύπτονται: δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης

29/01/2018 | 11:37

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές τεσσάρων αντικειμένων για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σε πανεπιστήμια συγκεκρομένων χωρών:

 • Ελλάδα
 • Μεγάλη Βρετανία
 • Γαλλία
 • Ολλανδία
 • Γερμανία

Το ύψος των υποτροφιών φτάνει στα 2.666 ευρώ το μήνα (20.000 ευρώ ετησίως για την κάλυψη των διδάκτρων + 1.000 ευρώ μηνιαίως για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης).

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία από την ηλεκτρονική φόρμα από την ιστοσελίδα του ομίλου (πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα») πριν από τις 27 Απριλίου 2018.

Εκτός από την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς (Ελληνικά Πετρέλαια, Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής
 • Πρόγραμμα και διάρκεια επιδιωκόμενων σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του πανεπιστημίου
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
 • Δήλωση Σκοπού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7725113

E-mail: [email protected]

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε πατώντας «ΕΔΩ»