Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες από το «Ίδρυμα Βουδούρη»

Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου 2018

29/01/2018 | 10:53

Την χορήγηση είκοσι υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές ανακοινώνει το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη».

Οι υποτροφίες διαρκούν ένα χρόνο και το ύψος αυτών κυμαίνεται ανάλογα στα:

  • 9.000 ευρώ το χρόνο για σπουδές στο εξωτερικό
  • 3.000 ευρώ το χρόνο για σπουδές στο εσωτερικό

Ως σκοπό έχουν την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στους ακόλουθους τομείς σπουδών:

  • Ανθρωπιστικές- κοινωνικές σπουδαστές
  • Τεχνολογικές επιστήμες
  • Ιατρική-Βιολογία
  • Φυσικές επιστήμες

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους ιδιοχείρως καθώς επίσης να προσκομίσουν στο ίδρυμα (Νίκης 16  ,7ος όροφος, 105 57 Αθήνα) τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 32 24 127

E-mail: lilianvoudouri@otenet.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».