Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγίες σε φοιτητές του ΑΠΘ από το «Utrecht Network»

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνέργεια του ΑΠΘ και του «Δικτύου της Ουτρέχτης»

22/01/2018 | 10:13

Το πρόγραμμα «Young Researcher’s Grant» που υλοποιείται από το «δίκτυο της Ουτρέχτης» και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (στο οποίο είναι μέλος), ανακοινώνουν τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους ερευνητές και μεταπτυχιακούς σπουδαστές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος - μεταπτυχιακού.

Το ύψος των υποτροφιών φτάνει στα 1.000 ευρώ το μήνα για έξι μήνες.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την επίσημη φόρμα του δικτύου, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2018.

Την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν τα ακόλουθα:

  • Συνοδευτική Επιστολή που θα περιλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής του υποψήφιου (στα αγγλικά)
  • Συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ (στα αγγλικά)
  • Επιστολή Αποδοχής (από κάποιον ακαδημαϊκά υπεύθυνο στο ίδρυμα υποδοχής)
  • Αντίγραφο πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές)
  • Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (για τους υποψήφιους διδάκτορες)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +39 051 2080193

E-mail: [email protected]

  • Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε πατώντας «ΕΔΩ»
  • Αναλυτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση θα βρείτε πατώντας «ΕΔΩ» 

Την αίτηση μπορείτε να συμπληρώσετε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».