Υποτροφίες & Πρακτική

Έξι θέσεις για διδακτορικό στη Νομική (Ιταλία)

Προσφέρεται: μισθός, διατροφή, διαμονή, ιατρική-κοινωνική ασφάλιση και έξοδα μετακίνησης

Η Σχολή Ανώτερων Σπουδών της Sant Anna, Ιταλία, ανακοινώνει την χορήγηση έξι υποτροφιών σε σπουδαστές της νομικής για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το πανεπιστήμιο δίνει μισθό ύψους 1.166 ευρώ το μήνα (14.000 ευρώ το χρόνο) καθώς και:

 • Πλήρη ιατρική και κοινωνική ασφάλιση
 • Διαμονή
 • Διατροφή
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Έξοδα διδάκτρων
 • Πρόσθετο επίδομα για μη Ιταλούς σπουδαστές

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (πατώντας «ΕΔΩ»), πριν τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιέχει:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 • Αντίγραφα πτυχίων (πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού, ξένων γλωσσών)
 • Ερευνητικό πρόγραμμα
 • Δύο συστατικές επιστολές από εκπαιδευτικούς εκτός του πανεπιστημίου

Επικοινωνήστε με το πανεπιστήμιο, πατώντας «ΕΔΩ»

Αναλυτικές πληροφορίες, πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα».