Υποτροφίες & Πρακτική

14 υποτροφίες με μηνιαίες απολαβές 2.750 ευρώ

Αφορά υποψήφιους διδάκτορες οκτώ διαφορετικών κλάδων

Την προκήρυξη χρηματοδοτούμενων θέσεων, σε υποψηφίους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών της Βερόνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα «INVITE» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει 14 πλήρως αμειβόμενες θέσεις για έρευνα και μελέτη στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:

 • Λογοτεχνίας
 • Γλωσσολογίας
 • Οικονομικών
 • Νομικής
 • Επιστημών Υγείας
 • Ψυχολογίας
 • Βιολογίας
 • Πληροφορικής
 • Θετικών επιστημών

Το ύψος του μισθού φτάνει στα 2.000 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια ενώ παράλληλα προσφέρονται 600 ευρώ το μήνα ως έξοδα κίνησης και 150 ευρώ για τα έξοδα διατροφής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] πριν από τις 16/4/2018, συγκαταλέγοντας :

 • Αντίγραφα πτυχίων
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επιστολή κινήτρων
 • Πρόταση ερευνητικού προγράμματος
 • Επιστολές αναφοράς από δύο καθηγητές

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα ».