Υποτροφίες & Πρακτική

40 αμειβόμενες θέσεις για Μαθηματικά, Πληροφορική

Από πανεπιστήμια και ιδρύματα του Παρισιού

Το διδακτορικό πρόγραμμα «MathInParis», χορηγεί 40 διδακτορικές θέσεις για έρευνα και μελέτη στον κλάδο των μαθηματικών και της πληροφορικής.

Το πρόγραμμα διαρκεί 36 μήνες ενώ το ύψος των υποτροφιών ανέρχεται στα 2.710 ευρώ το μήνα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 1/4/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +33(0)1 44 27 68 02 (ou 68 04)