Υποτροφίες & Πρακτική

Τρεις υποτροφίες από το Monash Warwick University

Προσφέρεται αποζημίωση ταξιδιού, ύψους 2.268 ευρώ

Το πρόγραμμα Alash Warwick Alliance, χορηγεί τρεις υποτροφίες σε υποψηφίους διδάκτορες για 3 έτη.

Το ύψος της υποτροφίας φτάνει τα 2.057 ευρω μηνιαίως

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά (πατώντας ΕΔΩ) πριν την λήξη της προθεσμίας στις 19 Ιανουαρίου 2018.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

  • Αναφορές
  • Αντίγραφα πτυχίων
  • Κοινή δήλωση εποπτείας
  • Βιογραφικό σημείωμα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +61 3 9903 4840

E-mail: [email protected]