Υποτροφίες & Πρακτική

Εξειδικευμένες σπουδές από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ σε 24 διαφορετικά αντικείμενα

Το ίδρυμα Μποδοσάκη χορηγεί υποτροφίες σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Το ύψος υποτροφιών ανέρχεται στα 3.000 ευρώ το έτος για φοίτηση σε ελληνικά πανεπιστήμια και 8.400 ευρώ για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση (την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ ) στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], έως τις 16 Φεβρουαρίου 2018. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:

  • Αντίγραφο αίτησης στο πανεπιστήμιο το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει το μεταπτυχιακό του
  • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών του υποψηφίου
  • Συστατικές επιστολές καθηγητών του πανεπιστημίου
  • Απλό αντίγραφο του πτυχίου της ξένης γλώσσας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3237973

Δείτε όλη την προκύριξη πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»