Υποτροφίες & Πρακτική

Πέντε μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Κίελο

Οι υποτροφίες διαρκούν 2+1 χρόνια

Η Μεταπτυχιακή Σχολή «Ανθρώπινη Ανάπτυξη σε Τοπία», στο Πανεπιστήμιο του Κίελου, ανακοινώνει την χορήγηση πέντε μεταπτυχιακών υποτροφιών σε υποψήφιους σπουδαστές του κλάδου των Ανθρωπιστικών, Φυσικών και Κοινωνικών επιστημών.

Το ύψος της υποτροφίας φτάνει στα 1.450 ευρώ το μήνα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους (την οποία μπορείτε να υποβάλετε πατώντας ΕΔΩ) στα αγγλικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα διαπιστευτηρίων
  • Αντίγραφο πτυχίου αγγλικών
  • Δύο επιστολές αναφοράς

E-mail: [email protected]