Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταπτυχιακές υποτροφίες στο Εδιμβούργο

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11/4/2018

Το τμήμα Φιλολογίας, Γλωσσών και Πολιτισμού του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών σε υποψηφίους σπουδαστές των τμημάτων Φιλολογίας και Γλωσσολογίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα έτη και το ύψος της χορήγησης φτάνει στα 951 ευρώ το μήνα (10.000 GDP το χρόνο).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο πάνω στο σχετικό αντικείμενο ενώ οι άριστες γνώσεις αγγλικών, γαλλικών και ισπανικών θα εκτιμούνται ιδιαίτερα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11 Απριλίου 2018

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +44 (0)131 650 4465

E-mail: [email protected]