Δημόσιο

15 τεχνίτες στην ΔΕΥΑ Κοζάνης

Προσφέρονται οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας

Οι υποψήφιοι για θέσεις Υδραυλικών θα διεκδικήσουν εννέα θέσεις

Με 15 συμβασιούχους ενισχύεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κοζάνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται.

Προσέξτε:

  • Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται – πέραν των συμβατικών προσόντων της ειδικότητας – άδεια οδήγησης Β΄κατηγορίας
  • Για την ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής απαιτείται ηεξειδικευμένη εμπειρία έξι μηνών σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής G.I.S

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του φορέα.