Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικές θέσεις στη Φιλανδία

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 17 Δεκεμβρίου 2017

Ο τομέας αθλητικών επιστημών και επιστήμων υγείας στο πανεπιστήμιο της Jyväskylä χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποτροφία διαρκεί έως 4 μήνες και το ύψος της φτάνει στα 1.808 ευρώ μηνιαίως.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Επιστολή αίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Σχέδιο μελέτης
  • Σχέδιο έρευνας
  • Επιστολή αναφοράς από τον επιβλέποντα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 358408053551

E-mail: [email protected]