Υποτροφίες & Πρακτική

Χορηγία στην Ισπανία

Εκτός της υποτροφίας προσφέρεται και οικογενειακό επίδομα

Το πρόσφατα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Viro-flow από την ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το δίκτυο εμπειρογνώμων της AiCuris, παρέχει χορηγίες σε ερευνητές αρχικών σταδίων πάνω στο αντικείμενο της ενεργοποίησης τεχνολογιών και ανίχνευσης φαρμάκων.

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 έτη και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη Ισπανία. Η χορηγία φτάνει τα 2907 ευρώ μηνιαίως ενώ δίνεται και οικογενειακό επίδομα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και πρέπει να περιέχει :

  • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επίσημο αντίγραφο βαθμών πτυχίου-μεταπτυχιακού
  • Προσωπική δήλωση με ερευνητικά ενδιαφέροντα, στόχους σταδιοδρομίας και προηγούμενη εμπειρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +352 2929 42210