Υποτροφίες & Πρακτική

Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία

Με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Υποτροφία σε απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού (χωρών - μελών της ΕΕ) χορηγεί η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στη μνήμη του προέδρου της Αντωνίου Χανδρή.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, (την οποία μπορείτε να κατεβάσετε, πατώντας το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα»), οι μεταπτυχιακές σπουδές σχετίζονται με τη Ναυτιλία.

Η χορηγία φτάνει έως και τα 12.617 ευρώ (15.000 δολάρια ΗΠΑ) ετησίως / 1.051 ευρώ το μήνα.

Σημειώστε:

  1. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους
  2. Θα προηγηθούν τέκνα ναυτικών
  3. Ο βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5)
  4. Απαιτείται καλή γνώση της γλώσσας των χωρών επιλογής των σπουδών (Αγγλικά: Proficiency, Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe III, Ιταλικά-Ισπανικά: Superiore, Πορτογαλικά: Superior)

Αποστολή φακέλων και δικαιολογητικών στη διεύθυνση: Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά, ΤΚ 185 38, τηλ: 210 4291159-65, υπόψη κας Ε. Πρασίνου.