Υποτροφίες & Πρακτική

Το Ι.Κ.Υ σας στέλνει ...Φλωρεντία!

Ενισχύει διδακτορικές σπουδές σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα

Οι σπουδές διαρκούν έως 36 μήνες

Πέντε υποτροφίες χορηγεί το Ι.Κ.Υ για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται έως τους 36 μήνες. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει στα €1.089,20 ανά μήνα. Επιπρόσθετα χορηγείται ετήσιο ποσό για ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίλθαψη (€450) και κατ΄αποκοπή ποσό (€250) για κάλυψη μέρους των πρώτων εξόδων εγκατάστασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή έως 31 Ιανουαρίου 2018. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν στο ΙΚΥ, σε έντυπη μορφή, αντίγραφο της αίτησης μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ( έως 9 Φεβρουαρίου 2018).