Υποτροφίες & Πρακτική

Έρευνες στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών Σπουδών

Θεματικά πεδία, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαθέτει θέσεις για όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα.

Θέσεις και θεματικά πεδία έρευνας:

 • 1 - Ανθρωπολογία του Βαλκανικού ή/και Μεσοανατολικού χώρου (Υπεύθυνη: κ. Τσιμπιρίδου Φωτεινή)
 • 1 - Φύλο, εθνογραφία, πολιτισμική και φεμινιστική κριτική (Υπεύθυνη: κ. Τσιμπιρίδου Φωτεινή)
 • 2 - Taxation and the Housing Market (Υπεύθυνος: κ. Παπαπανάγος Χάρρυ - Χαράλαμπος)
 • 3 - Βαλκανική ή/και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία (Υπεύθυνος: κ. Σταματόπουλος Δημήτριος)
 • 1 - Κοινωνική Πολιτική: Σύγχρονες Διεθνείς και Εγχώριες Διαστάσεις (Υπεύθυνος: κ. Μαραγκός Ιωάννης)
 • 1 - Οι Εβραϊκές Κοινότητες στη Μακεδονία, 1912-1941 (Υπεύθυνος: κ. Δορδανάς Ευστράτιος)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Εισήγηση του προτεινόμενου επιβλέποντος καθηγητού
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. 
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. 
 • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Συστατικές επιστολές
 • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας 

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 και 2310891645.