Υποτροφίες & Πρακτική

21 υποτροφίες από το Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντης

Συνολικού ύψους €5.000 - Στοιχεία επικοινωνίας

Το Κέντρο Σπουδών Κουτσοδόντης προσφέρει 21 χορηγίες αριστείας ύψους €5.000.

Στηρίζοντας τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για την πραγματοποίηση των στόχων τους.

- Υποτροφίες GMAT / GRE συνολικής αξίας €3.000

Δίνονται10 μερικές υποτροφίες αξίας €300, έκαστη, αναφορικά με την προετοιμασία GMAT ή GRE σε υποψήφιους που επιθυμούν να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

- Υποτροφίες IELTS / TOEFL, συνολικής αξίας €1.000

Επιπλέον άλλες10 μερικές υποτροφίες αξίας €100, έκαστη, για την προετοιμασία IELTS ή TOEFL και αφορά υποψήφιους για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Υποτροφία imba AUEB - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ, αξίας €1.000

Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται η υποτροφία "imba AUEB - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ", αξίας €1.000, σε έναν μαθητή που θα γίνει δεκτός στο συγκεκριμένο πρόγραμμα την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-21 και έχει πετύχει βαθμολογία GMAT ίση ή μεγαλύτερη από 650.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 6996015, 210 6997243 και [email protected]