Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για ηλεκτρ. μηχανικούς

Προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

Η Cocoon Ecoclima είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό το διάστημα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τμήμα πωλήσεων.

Εκπαίδευση σε:

  1. Υποστήριξη υπάρχοντος πελατολογίου υλικών
  2. Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  3. Σύνταξη προσφορών και παρακολούθηση αυτών
  4. Κατανόηση σχεδίων AUTOCAD

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Βοτανικός, Αθήνα