Υποτροφίες & Πρακτική

Πέντε υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση πέντε υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  • είναι έως 36 ετών
  • έχουν οικονομική αδυναμία
  • έχου μέσο όρο βαθμολογίας από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό 10

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Έντυπο αίτησης: aitisi.doc

Υπεύθυνη δήλωση: ypeythyni_dilosi.doc

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.