Υποτροφίες & Πρακτική

19 άτομα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θεματικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Θέσεις και θεματικά πεδία:

 • 1 - Δημόσια Οικονομική – Φορολογία - Παπαπανάγος Χάρρυ  Χαράλαμπος 
 • 1 - Αγορά Ακινήτων - Παπαπανάγος Χάρρυ Χαράλαμπος 
 • 1 - Διεθνής Επιχειρηματικότητα - Παπαπανάγος Χάρρυ Χαράλαμπος 
 • 2 - Δημόσια Οικονομική/Βιομηχανική Οικονομική - Δεληπάλλα Σοφία
 • 1 - Φύλα και πολιτικές στα Βαλκάνια ή/και την Αν. Μεσόγειο - Τσιμπιρίδου Φωτεινή
 • 1 -Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακυβέρνηση και προσλήψεις από το μέλλον - Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος
 • 3 - Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη –  International Economic Development - Μαραγκός Ιωάννης
 • 3 Βαλκανική ή/και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία - Σταματόπουλος Δημήτριος
 • 1 - Νομικό σύστημα, Φύλο και Ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα του αθλητισμού - Ζάικος Νικόλαος
 • 2 - Ποσοτικές ή/και Υπολογιστικές Μεθόδους για Κοινωνικές Επιστήμες - Μιχαηλίδης Παναγιώτης
 • 1 - Συγκριτική Φιλολογία: Η πρόσληψη της ρωσικής λογοτεχνίας στη Δύση - Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
 • 2 - Διεθνής Πολιτική Θεωρία - Ακριβούλης Δημήτριος

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. κατοχή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
 2. κατοχή τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση Αγγλικών επιπέδου Γ2

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τους βασικούς άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία)
 • Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως  Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
 • Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία: Έως 30 Απριλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891375-376 ή 2310891645.