Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά €800

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει υποτροφίες από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή.

Αφορά πτυχιούχους Φιλοσοφικής Σχολής που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Παρίσι.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. βαθμός πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (ο μεγαλύτερος βαθμός μεταξύ των συνυποψηφίων)
  2. ηλικία μέχρι 36 ετών
  3. ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  4. άριστη γνώση Γαλλικών

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 800 ευρώ.

Έντυπο αίτησης: aitisi.doc

Υπεύθυνη δήλωση: ypeythyni_dilosi.doc

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.