Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σπουδές σε οκτώ θεματικές περιοχές - Ολόκληρη η προκήρυξη

26/03/2020 | 06:00

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. 

Θεματικές περιοχές:

 1. Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 2. Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
 3. Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 4. Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 5. Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
 6. Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 7. Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
 8. Τεχνολογία Πολυμέσων

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση 
 • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Τρεις συστατικές επιστολές 

Αιτήσεις έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.