Υποτροφίες & Πρακτική

Α.Π.Θ.: Υποτροφίες, τώρα, για μεταπτυχιακά και διδακτορικά

Δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

22/03/2020 | 06:00

Τη χορήγηση δύο υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά, ανακοίνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αφορά πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής οι οποίοι θέλουν να εκπονήσουν διδακτορικές ή μεταπτυχικές σπουδές στο εξωτερικό.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.doc
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο τίτλου Ιατρικής ειδικότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9)
 • Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2019
 • Βεβαιώσεις από τράπεζες
 • Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας
 • Δήλωση της χώρας και του αντικειμένου μετεκπαίδευσης
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Υπεύθυνη δήλωση: ypeythynidilosi.doc

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.