Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Θεματικές ενότητες, δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

21/03/2020 | 06:00

Νέες θέσεις στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί όσους θέλουν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Θεματικές ενότητες:

 • Αλγόριθμοι
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Διαδραστικά Συστήματα
 • Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βιοπληροφορική
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Γραφικά
 • Διαστημικά Ψηφιακά Συστήματα
 • Διαστημική Τεχνολογία
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση από Απόσταση
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
 • Επεξεργασία Φωνής (Ομιλίας & Τραγουδιού) και Μουσικής
 • Επιστήμη Δεδομένων
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμογές Διαδικτύου
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Κοινωνικά Δίκτυα
 • Μεταγλωττιστές
 • Μηχανική Μάθηση
 • Παράλληλα Συστήματα
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού
 • Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων και Συστημάτων σε Τσιπ
 • Συστήματα Επικοινωνιών
 • Συστήματα και Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Συστήματα Συστάσεων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Υλικό και Λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Υλικό Υπολογιστών
 • Φωτονική Τεχνολογία

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 2. Αντίστοιχο αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2 και άνω

Ο φάκελος τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.docx
 • Τίτλος προπτυχιακών σπουδών με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
 • Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Τρεις συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Μία φωτογραφία
 • Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την προκήρυξη.