Υποτροφίες & Πρακτική

10 υποτροφίες ύψους €1.000 για διδακτορικές σπουδές

Προσόντα, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

17/03/2020 | 16:53

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Imperial College London.

Επιπλέον το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» χορηγεί δέκα υποτροφίες σε διδακτορικούς φοιτητές.

Ερευνητικοί τομείς:

 • συστήματα αυτόματου ελέγχου
 • υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής
 • αυτόνομα συστήματα
 • βελτιστοποίηση
 • δίκτυα
 • ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου
 • διάγνωση σφαλμάτων
 • κυβερνοασφάλεια
 • ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων
 • αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα
 • κυβερνοφυσικά συστήματα
 • ευφυή συστήματα μεταφορών
 • συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών
 2. Αντίστοιχο μεταπτυχιακό 
 3. Άριστη γνώση Αγγλικών
 4. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία (επιθυμητό)

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα €1.000 - €1.700 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι για εργοδότηση, καθώς και την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν
 • Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722893460 και [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το πρόγραμμα.