Υποτροφίες & Πρακτική

35 θέσεις στο τμήμα Επιστήμης, Τεχν/γίας

Γνωστικά πεδία, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

20/03/2020 | 06:00

Τριάντα πέντε θέσεις διαθέτει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για υποψήφιους διδάκτορες.

Ανάλυση θέσεων και γνωστικών αντικειμένων:

 • 2 άτομα - «Κοινωνικό – Διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα δημοσίων υπηρεσιών και οργανώσεων»
 • 2 άτομα - «Κοινωνικό – οικονομικές και καταναλωτικές συμπεριφορές των αγοραστικών νοοτροπιών στο σύγχρονο μάρκετινγκ – σύγχρονα μοντέλα αλγοριθμικών αποφάσεων» 
 • 3 άτομα «Οργανωμένα συστήματα διοίκησης: (αστυνομία, στρατός, ΜΚΟ κλπ) – διαχείριση και διαφάνεια κλπ.»
 • 2 άτομα - «Διοίκηση Εκπαίδευσης και Επικοινωνία»
 • 2 άτομα - «Ηγεσία στη Διοίκηση» 
 • 1 άτομο - «Επιχειρηματική ηθική με έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση» 
 • 1 άτομο - «Διλήμματα ηθικής στην ψηφιακή εποχή της νόησης, μάθησης και δράσης(τεχνητή νοημοσύνη)»
 • 1 άτομο - «Μεθοδεμπορία»
 • 2 άτομα - «Διεπιστημονική έρευνα για Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τεχνολογία για μετάβαση στην Μεταλιγνιτική εποχή»
 • 1 άτομο - «Διεπιστημονική έρευνα για Γενικό Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων και Οικονομία (GDPR)» 
 • 2 άτομα - «Διεπιστημονική έρευνα για Κβαντοποιημένο Σύστημα Συναλλαγών (QFS)» 
 • 1 - «Διοίκηση, Καινοτομία, Τεχνολογία, Ανάλυση Κόστους, Αποδοτικότητα»
 • 1 - «Αμοιβές Εργαζομένων, Οικονομική Κρίση και Παραγωγικότητα»
 • 1 - «Διοίκηση, Στρατηγική Ανάπτυξης και Συγχωνεύσεις Δημοσίων Εκπαιδευτικών Οργανισμών»
 • 1 - «Διοικητική Λογιστική και Στρατηγικές αποφάσεις επιχειρήσεων»
 • 1 - «Περιβαλλοντική Λογιστική, Οικονομία και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
 • 1 - «Fintech, Accounting, Management, Αγροτική Ασφάλιση»
 • 1 - «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ»
 • 2 - «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»
 • 3 - «Πληροφορική στη Διοίκηση» 
 • 3 - «Πληροφορική στη Εκπαίδευση»
 • 1 - «Πληροφορική» 

Συμμετέχουν πτυχιούχοι με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφείς επιστηµονικές περιοχές.

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ισόγειο Διοικητηρίου Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ. 50 100, Κοζάνη.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2461068221 και [email protected]

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.