Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική με 1.177 ευρώ το μήνα

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προθεσμία

07/03/2020 | 06:00

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει αμοιβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών.

Πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στην Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης ή στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Οι υποψήφοι θα πρέπει να:

  • είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών
  • έχουν για πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, δίπλωμα διερμηνείας συνεδρίων
  • έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μιας δεύτερης

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 1.177 ευρώ.

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε: ΕΔΩ.

Περιοχή: Λουξεμβούργο