Υποτροφίες & Πρακτική

Δέκα υποτροφίες από το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ»

Τομείς, προσόντα, δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

06/03/2020 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992.

Επιπλέον κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα βρίσκεται στα 52 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education Rankings).

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» αποτελεί τη μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming.

Το «ΚΟΙΟΣ» σήμερα απασχολεί πέραν των 130 ερευνητών (σε διάφορες βαθμίδες), οι οποίοι υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Δέκα υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές προκηρύσσει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ».

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» λειτουργεί εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Imperial College London.

Ερευνητικοί τομείς:

 • συστήματα αυτόματου ελέγχου
 • υπολογιστική νοημοσύνη και μάθηση μηχανής
 • αυτόνομα συστήματα
 • βελτιστοποίηση
 • δίκτυα
 • ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα πραγματικού χρόνου
 • διάγνωση σφαλμάτων
 • κυβερνοασφάλεια
 • ανθεκτικότητα και ανοχή σφαλμάτων
 • αξιόπιστα ολοκληρωμένα συστήματα
 • κυβερνοφυσικά συστήματα
 • ευφυή συστήματα μεταφορών
 • συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 2. Αντίστοιχο μεταπτυχιακό 
 3. Άριστη γνώση Αγγλικών
 4. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία (επιθυμητό)

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος, ανανεώσιμη ετησίως με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, για διάστημα 3-5 ετών.

Μηνιαίο μισθό μεταξύ €1.000 - €1.700 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναφέρει επίσης την ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι για εργοδότηση, καθώς και την ερευνητική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εργαστούν
 • Συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τους εμπειριών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία του τίτλου ή τίτλων σπουδών BSc/MSc
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722893460 και [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.