Υποτροφίες & Πρακτική

Τριάντα άτομα στο τμήμα Επιστήμης Υλικών - Προσόντα

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

06/03/2020 | 06:00

Το τμήμα Επιστήμης των Υλικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, «ανοίγει» τριάντα θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή κατοχή ενιαίου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητικά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες)
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Aναλυτική βαθµολογία Μ.Δ.Ε.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

*Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και να αποσταλλούν ηλεκτρονικά στο [email protected].

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610996304 και [email protected] (κα Π. Μπόμπολα).