Δημόσιο

2 προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Αιτήσεις έως τις 2 Ιουλίου

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών

Έως τις 2 Ιουλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για δύο θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ στην Κρήτη.

Οι θέσεις αφορούν απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

Το όριο ηλικίας για τους υποψηφίους εκτείνεται από το 18ο έως 45ο έτος ηλικίας.

Δείτε για κάθε ειδικότητα προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.