Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική με €720 ευρώ το μήνα

Αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών - Προθεσμία

24/02/2020 | 14:44

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συγχρόνων Γλωσσών (ECML) προσφέρει αμοιβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης.

Οι θέσεις αφορούν μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου είναι η εφαρμογή γλωσσικών πολιτικών και η προώθηση καινοτόμων πρακτικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες σε έναν από τους τέσσερις τομείς του Κέντρου.

  • Εξειδίκευση στον χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization)
  • Προγραμματισμός και logistics (The programme and logistics specialization)
  • Εξειδίκευση και τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization -DRC)
  • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών

Η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες ενώ η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 720 ευρώ το μήνα.

Πατήστε ΕΔΩ για να περαιτέρω πληροφορίες αλλά και για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

Τοποθεσία: Αυστρία