Δημόσιο

17 εποχικοί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η προκήρυξη προβλέπει ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας

17/12/2017 | 14:26

Με 17 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τεχνικά έργα που θα γίνουν στην Φθιώτιδα.

Με την νέα προκήρυξη ζητούνται οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Διεύθυνση Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία.

Αξιοποιήστε τις εφαρμογές του workenter για τον υπολογισμό των μορίων σας και την αποστολή της σωστής αίτησης