Υποτροφίες & Πρακτική

Μηχανολόγοι μηχανικοί για πρακτική άσκηση

Τομείς εκπαίδευσης - Προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας

19/02/2020 | 06:00

Η εταιρεία, Technical Solutions - ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ, ασχολείται με τους τομείς της θέρμανσης, του κλιματισμού και των συστημάτων ασφαλείας.

Αυτό το διάστημα προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους ΤΕΙ.

Εκπαίδευση σε:

  • Κατασκευές έργων
  • Μελέτες έργων
  • Συντηρήσεις έργων
  • Οικονομική διαχείρηση έργων
  • Εξυπηρέτηση πελατών

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  2. Φοίτηση σε τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ
  3. Άριστη γνώση Αγγλικών
  4. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]

Τοποθεσία: Λάρισα, Θεσσαλία