Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών

Προσόντα, περιοχή και e-mail επικοινωνίας

17/02/2020 | 16:45

Η εταιρεία Etterna Shipmanagement SA, με έδρα στον Πειραιά, ζητά αποφοίτους ναυτιλιακών σπουδών για πρακτική άσκηση.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Φοίτηση σε τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γνώσεις σε ανάλογη επιστήμη
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Υπευθυνότητα 

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Πειραιάς