Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες θέσεις στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Διδακτορικό σε οκτώ γνωστικά πεδία - Δικαιολογητικά, προθεσμία

16/02/2020 | 06:00

Σπουδές στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Γνωστικά πεδία (μη επιδοτούμενες):

 • Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
 • Διοικητική κι Ποιότητα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία
 • Συστημική και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στη Ναυτιλία
 • Μεταφορές και Συστήματα Μεταφορών
 • Λιμενική Οικονομική, Στρατηγική και Διοικητική
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
 • Περιβάλλον

Θέματα (επιδοτούμενες):

 1. Shipping Business Strategies for the new Competitive Environment (ΕΛΙΔΕΚ, Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ι. Θεοτοκάς)
 2. Human Resources Management for the digital era in Shipping Business (ΕΛΙΔΕΚ, Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ι. Θεοτοκάς)
 3. Η αλληλεπίδραση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ελκυστικότητα ενός λιμένος (ΚΕΠΠ, Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Κ. Χλωμούδης)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι που έχουν:

 1. πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με βαθμό «Λίαν Καλώς»
 2. επαρκή γνώση Αγγλικών
 3. μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος, γλώσσας εκπόνησης και συγγραφής, προτεινόμενος επιβλέπων)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος: Καραολή και Δημητρίου 80, 1ος όροφος, γραφείο 113, ώρες: 09:00-12:00.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142075, 2104142175 και 2104142397 (Γραμματεία του Τμήματος)