Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για σπουδαστές Γραφιστικής

Προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας

14/02/2020 | 06:00

Η εταιρεία VisualGraphics προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές Γραφιστικής.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης
  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα
  • Γνώσεις Γραφιστικής
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις ψηφιακού σχεδιασμού

Οι επιλαχόντες θα ασχοληθούν με σχεδιασμό Print and Digital Design (αφίσες, λογότυπο) και θα μάθουν να τυπώνουν πάνω σε διάφορα αντικείμενα.

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]

Περιοχή: Αθήνα