Υποτροφίες & Πρακτική

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Χορηγίες για σπουδές σε 75 πεδία

Προϋποθέσεις, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

10/02/2020 | 14:55

Τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια ανακοίνωσε το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και πτυχιούχους ΑΕΙ.

Πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Βιολογίας
 • Διοικήσεως Επιχειρήσεων: Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Διοίκηση Τεχνολογίας, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, ΜΒΑ
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: Ανάλυση Δεδομένων, Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής, Διοίκηση Τεχνολογίας, Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές, Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα, Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις, Ρομποτική, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών - Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων Επικοινωνιών, Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων, Υπολογιστικές Υποδομές Νέφους, Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Περιβαλλοντικών Επιστημών
 • Γεωπονίας
 • Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής: Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Μοριακή Βιοϊατρική – Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων, Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων
 • Ιατρικής: Αναγεννητική Ιατρική, Διαχείριση Πόνου, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής), Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική, Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Προστασία Μνημείων
 • Πολιτικών Μηχανικών: Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική, Δομοστατικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών: Νανοτεχνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου, Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
 • Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών: Βιομοριακή – Βιοϊατρική Μηχανική, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών, Νανοτεχνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 1. έχουν ελληνική ιθαγένεια ή το γένος
 2. έχουν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές
 3. έχουν επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου
 4. έχουν μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 5. μην υπερβαίνουν το 26ο έτος ηλικίας, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991
 6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας: ΕΔΩ

Αμοιβή:

 • Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια έως € 3.000 ετησίως
 • Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη έως € 8.400 ετησίως

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.