Υποτροφίες & Πρακτική

ΔΠΘ: Θέσεις στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας

26/01/2020 | 06:00

Σπουδές στο Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων εντόμων-φυτών-μικροοργανισμών.

Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού έργου και συνοδεύεται από χρηματοδότηση τριών ετών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Γεωπονίας ή Βιολογίας
  2. Αντίστοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία σε πειραματισμό με έντομα και φυτά
  • Εμπειρία σε βασικές μεθόδους μοριακής βιολογίας
  • Γνώσεις αναλυτικής χημείας

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 25520-41151, [email protected] (Δρ. Μαρία Παππά)