Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό σε 25 γνωστικά πεδία

Θέσεις στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων - Δικαιολογητικά

12/01/2020 | 06:00

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Δείτα τα ερευνητικά πεδία, τα γνωστικά αντικείμενα και τους διδάσκοντες:

 • Λαϊκισμός - Βανδώρος Σωτήρης - «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
 • Εξτρεμισμός - Βανδώρος Σωτήρης - «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
 • Δημοκρατία - Βανδώρος Σωτήρης - «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»
 • Διπλωματική Ιστορία - Κλάψης Αντώνης - «Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
 • Ελληνική Εξωτερική Πολιτική - Κλάψης Αντώνης - «Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
 • Διεθνής Οργάνωση - Κλάψης Αντώνης - «Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»
 • Κοινωνικά Ζητήματα/Προβλήματα - Κονιόρδος Σωκράτης - «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Μετανάστευση - Κονιόρδος Σωκράτης - «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Κοινωνιολογία/Οικονομική Κοινωνιολογία - Κονιόρδος Σωκράτης - «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Πολιτισμικές σπουδές∙ γυναικεία γραφή - Λαλαγιάννη Βασιλική - «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
 • Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες - Λαλαγιάννη Βασιλική - «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
 • Κουλτούρες της μεταποικιοκρατίας∙ μεταναστευτική λογοτεχνία και διασπορά∙ πολιτική και λογοτεχνία - Λαλαγιάννη Βασιλική - «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
 • Περιφερειακή Συνεργασία - Μανώλη Παναγιώτα - «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»
 • Ανάπτυξη και Ασφάλεια, Παγκοσμιοποίηση - Μανώλη Παναγιώτα - «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας - Μανώλη Παναγιώτα - «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»
 • Εύξεινος Πόντος, Ρωσία - Μανώλη Παναγιώτα - «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»
 • Ελληνική πολιτική ιστορία του 2ού αιώνα - Μπότσιου Κωνσταντίνα - «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
 • Ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης - Μπότσιου Κωνσταντίνα - «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
 • Ελλάδα και διεθνής πολιτική στον 19ο και 20ό αιώνα - Μπότσιου Κωνσταντίνα - «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
 • 4η βιομηχανική επανάσταση και προκλήσεις στη μακροοικονομική θεωρία - Παπαδημητρίου Πύρρος - «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • 4η βιομηχανική επανάσταση και αγορά εργασίας - Παπαδημητρίου Πύρρος - «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • Ανάπτυξη δεικτών και εργαλείων για την εκτίμηση των κοινωνικών - Παπαδημητρίου Πύρρος - «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • H έννοια της αξίας στην ψηφιακή εποχή - Παπαδημητρίου Πύρρος - «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • Πολιτική Ηγεσία - Παπάζογλου Μάνος - «Πολιτικά Συστήματα»
 • Λειτουργία Κυβερνήσεων και Δημόσιες Πολιτικές - Παπάζογλου Μάνος - «Πολιτικά Συστήματα»

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: aitisi.docx
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: ΕΔΩ
 • Πρόταση έρευνας: protasi.docx
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικών
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (μόνο σε έντυπη αποστολή των δικαιολογητικών)

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο» ή με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος.

Στην περίπτωση υποβολής φακέλου υποψηφιότητας σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά 1, 4 και 5 θα πρέπει να αποσταλούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο_Δικαιολογητικά 1,4,&5».

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.