Υποτροφίες & Πρακτική

5 υποτροφίες από το Εργαστήριο Δεδομένων

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμία

07/01/2020 | 06:00

Πέντε υποτροφίες από το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι χορηγίες απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η κάθε υποτροφία έχει διάρκεια 3 μηνών μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 και αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού, ενώ το ύψος της κάθε υποτροφίας κυμαίνεται μεταξύ 600-900 ευρώ (μικτά), ανάλογα με το εύρος της εργασίας, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε: Καθηγητή κ. Γιάννη Θεοδωρίδη (ytheod@unipi.gr), Επίκ. Καθηγητή κ. Χρήστο Δουλκερίδη (cdoulk@unipi.gr), Επίκ. Καθηγητή κ. Νίκο Πελέκη (npelekis@unipi.gr).

Επισύναψη βιογραφικού σημειώματος και κατάλογος μαθημάτων (με την αντίστοιχη βαθμολογία) σχετικών με τη θεματολογία των εργασιών (Γλώσσες Προγραμματισμού, Βάσεις Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Αναλυτική / Εξόρυξη Δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα ). 

Προθεσμία: Έως Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.