Υποτροφίες & Πρακτική

Εγγραφές στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

29/12/2019 | 06:00

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μεταδιδακτόρων για την εκπόνηση μεταδιδακτορικών ερευνών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Συστατική επιστολή
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Υποστήριξης Γ’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Εργαστήριο Η/Υ, Πάρκιγκ, τηλ: 2310.891.338 κα. Κυριακή Μπαλτά).

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.