Υποτροφίες & Πρακτική

Θέσεις πρακτικής άσκησης στα Jumbo

Προσόντα, προθεσμία και e-mail επικοινωνίας

24/12/2019 | 15:06

Τα καταστήματα Jumbo προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και καλούν ενδιαφερόμενους με γνώσεις Πληροφορικής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι στο τμήμα μηχανογράφησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Απόφοιτος Πληροφορικής
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώσεις Πληροφορικής
  • Γνώσεις στα πληροφοριακά συστήματα

Προθεσμία: Έως Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Μοσχάτο