Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στη ΔΕΔΑ (9 θέσεις)

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους έξι τμημάτων

22/12/2019 | 06:00

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (ΔΕΔΑ) προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν γνώσεις στους εξής τομείς:

 • Λογιστική
 • Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας Μηχανικής
 • Μηχανολογίας Μηχανικής

Κατανομή θέσεων και προσόντα:

 • Δύο φοιτητές Λογιστικής με δικαίωμα πρακτικής άσκησης, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση λογιστικών προγραμμάτων, γνώση Microsoft Office
 • Ένα άτομο Μάρκετινγκ με δικαίωμα πρακτικής άσκησης, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Ένα άτομο Διοίκησης Επιχειρήσεων με δικαίωμα πρακτικής άσκησης, άριστη γνώση Αγγλικών, διοικητικές ικανότητες
 • Ένα άτομο Πληροφορικής με αντίστοιχες γνώσεις, δικαίωμα πρακτικής άσκησης, γνώση Αγγλικών, γνώση προγραμματισμού
 • Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με δικαίωμα πρακτικής άσκησης, γνώσεις Αγγλικών, γνώσεις Ηλεκτρολογίας 
 • Τρεις Μηχανολόγοι Μηχανικοί με δικαίωμα πρακτικής άσκησης, γνώση Αγγλικών, γνώσεις MS Office και αντίστοιχες γνώσεις, το ένα άτομο θα είναι μέσω ΑΤΛΑΣ

Αποστολή βιογραφικού: t.karageorgiou@deda.gr

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα.