Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από την Ευρωπαϊκή Αρχή

Ανάλυση χορηγιών - Προθεσμία

22/12/2019 | 06:00

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου κύκλου του προγράμματος υποτροφιών, «EFSA’s European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme EU-FORA», η Ευρωπαϊκή Αρχή ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής αίτησης επιστημόνων για την επιλογή τους ως υποτρόφων στο πρόγραμμα που αφορά την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Απευθύνεται σε:

 • Επιστήμονες (προέρχονται από εθνικούς οργανισμούς με αρμοδιότητα σχετική με την αξιολόγηση επικινδυνότητας)
 • Μη εργαζόμενους (βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα αξιολόγησης επικινδυνότητας σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων)

Η εκπαίδευση έχει ως βάση τη μικροβιολογική και η χημική αξιολόγηση επικινδυνότητας.

Έτσι μπορούν να συμμετάσχουν επιστήμονες συγκεκριμένων ειδικοτήτων:

 • Μοριακής Βιολογίας
 • Βιολογίας
 • Μικροβιολογίας
 • Κτηνιατρικήε
 • Ιατρικής
 • Αγρονομίας
 • Γεωπονικής
 • Βιοχημείας
 • Χημείας
 • Περιβαλλοντικών Επιστημών
 • Τεχνολογίας Τροφίμων

Οι 22 επιστήμονες θα απασχοληθούν για 12 μήνες σε οργανισμούς αξιολόγησης επικινδυνότητας άλλης χώρας, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως οργανισμοί φιλοξενίας.

Οι υπότροφοι θα:

 • συμμετέχουν στις εργασίες του οργανισμού
 • αποκτήσουν εμπειρία
 • αυξήσουν τις γνώσεις τους για πολλά επιστημονικά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση επικινδυνότητας για την ασφάλεια των τροφίμων
 • επωφεληθούν επίσης από την ειδική εκπαίδευση που προσφέρεται σε τέσσερεις κύκλους (Modules) στην EFSA (Πάρμα Ιταλίας) και σε οργανισμούς ασφάλειας τροφίμων στη Βιέννη, στο Βερολίνο και στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία υποτροφιών της EFSA θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλειας τροφίμων και μεταξύ αυτών και της EFSA.

Η υποβολή αίτησης επιλογής ως υποτρόφου γίνεται μέσω πλατφόρμας: ΕΔΩ.

Προθεσμία: Έως 31 Ιανουαρίου 2020.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το EU-FORA fellowship programme επικοινωνήστε στο : [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της EFSA: ΕΔΩ