Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Προϋποθέσεις συμμετοχής και προθεσμία

06/12/2019 | 14:29

Τη χορήγηση υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Ιωάννου Δ. Πατέρα.

Θα δοθούν:

 • Δύο υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ
 • Μία εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋποθέσεις:

Για την χορήγηση υποτροφιών εσωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. να έχουν καταγωγή από την Χίο
 2. να είναι απόφοιτοι από όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου με βαθμό Λίαν Καλώς
 3. να έχουν διαγωγή κοσμιωτάτη
 4. να είναι οικονομικά αδύνατοι

Για τις χορηγίες εξωτερικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να έχουν καταγωγή από την Χίο
 • να είναι οικονομικά αδύνατοι
 • να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε Σχολή Α.Ε.Ι με βαθμό Λίαν Καλώς

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση που παρέχεται ΕΔΩ και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στο idrymatajdp@dpateras.com

Αιτήσεις έως τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Δικαιολογητικά:

Υποτροφίες Εσωτερικού:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ανώτατη Σχολή και σειρά επιτυχίας
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και εγγραφής στο νέο εξάμηνο
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως (καταγωγή από Χίο) 
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα

Υποτροφία Εξωτερικού:

 • Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι.
 • Βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής από πανεπιστήμιο εξωτερικού (μεταφρασμένη και επικυρωμένη)
 • Αντίγραφο πτυχίου που να πιστοποιεί την άρτια γνώση της ξένης γλώσσας που ομιλείται στην χώρα που ο υποψήφιος πρόκειται να σπουδάσει
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως (καταγωγή από Χίο)
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Διάρκεια: 10 μήνες

Για περαιτέρω πληροφορίες: 210 4291093 και 2104291094.