Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για πτυχιούχους Τεχνολογικών Κατευθύνσεων

Προσόντα, διάρκεια και προθεσμία

07/12/2019 | 06:00

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών λειτουργεί το Τεχνολογικό Κέντρο Τηλεπικοινωνιών της Καταλονίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Βασικό ερευνητικό πεδίο: Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης σε τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης για την έγκαιρη και αξιόπιστη συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων.

Η εβδομαδιαία απασχόληση είναι 37 ώρες και η διάρκεια σύμβασης είναι για δυόμιση χρόνια.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο στην Επιστήμη των Δεδομένων
  • Διδακτορικό στην επεξεργασία σήματος, την επιστήμη των δεδομένων, την ηλεκτρολογία
  • Τεχνικές αναλυτικής μοντελοποίησης και μηχανικής μάθησης
  • Ανάλυση δεδομένων σε δίκτυα διαδικτύου
  • Πρωτόκολλα ασύρματης πρόσβασης
  • Εξαιρετικές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
  • Γνώσεις προγραμματισμού σε MATLAB, C ++, Python ή R
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Προθεσμία: Έως Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ