Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στην Επιδημιολογία

Απαιτούμενα προσόντα και προθεσμία

24/11/2019 | 06:00

Το Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας, της Ιατρικής Σχολής, επεκτείνεται και προσφέρει τη δυνατότητα σε ερευνητές να ενταχθούν στην ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι επιλαχόντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε διάφορα έργα μοριακής επιδημιολογίας, χρησιμοποιώντας νέες προσεγγίσεις σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας (γονιδιωματική, μεταβολικοποίηση).

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Ιατρικής ή Επιδημιολογίας ή Βιοπληροφορικής
  • Αντίστοιχο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (επιθυμητό)
  • Ερευνητική εμπειρία σε επιδημιολογικές μελέτες
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Στείλτε μία συνοδευτική επιστολή και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα: itzoulak@uoi.gr και vangelis@uoi.gr

Προθεσμία: Έως 11 Δεκεμβρίου 2019.