Υποτροφίες & Πρακτική

21 θέσεις στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Γνωστικά πεδία έρευνας, δικαιολογητικά και προθεσμία

19/11/2019 | 14:28

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ερευνητικά πεδία:

 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ελεγκτική
 • Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
 • Επίσημα αποτελέσματα GMAT με γενικό βαθμό από 600 μονάδες και άνω
 • Κείμενο 500 λέξεων (ερευνητικά ενδιαφέροντα και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Έντυπο αίτησης: aitisi.doc

Έντυπο συστατικής επιστολής: systatiki.doc

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο Η, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 607 ή  [email protected].