Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική σε φορείς του υπ. Εξωτερικών

Ολόκληρος ο πίνακας με τα προσόντα

20/11/2019 | 06:00

Την υποβολή αιτήσεων φοιτητών για πρακτική σε διάφορους φορείς προκηρύσσει το υπουργείο Εξωτερικών.

Θέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης στους παρακάτω φορείς:

  • Πρεσβείες
  • Προξενεία
  • Μόνιμες Αντιπροσωπείες
  • Προξενικές Αρχές
  • Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις:

- θα πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή με την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας

- να κοινοποιούν και στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών (ac_trainees@mfa.gr)

- να αναφέρουν την χρονική περίοδο που τους ενδιαφέρει

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα, τις σχολές και τους φορείς.