Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση στο ψηφιακό μάρκετινγκ

Προσόντα, προθεσμία και e-mail επικοινωνίας

17/11/2019 | 06:00

Η OCS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ.

Αρμοδιότητες:

  1. Δημιουργία διαφημίσεων
  2. Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
  3. Διαχείριση κοινωνικών δικτύων

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Φοίτηση σε τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Μάρκετινγκ
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Γνώσεις σε ψηφιακό μάρκετινγκ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Γνώση MS Office

Προθεσμία: Έως Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

Περιοχή: Ταύρος, Μοσχάτο